Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik mücadele ürünü kavramı; biyolojik mücadele sisteminde kullanılan ve zirai mücadele sürecinde faydalı oldukları bilimsel olarak tespit edilmiş, ruhsatlı veya tescilli canlı organizmaları anlatır. Bunlar böcekler, akarlar, virüsler, bakteriler, nematodlar ve funguslardır.

Biyolojik mücadele, özellikle tarım zararlılarıyla savaşta, bu canlılara zarar veren başka canlılardan yararlanılmasına denir. Bu yön­temde, bir zararlının doğal düşmanı olan bir asalak, zararlıyla beslenen ya da zararlıda hastalığa yol açan herhangi bir canlı, söz konusu zararlının üreyip zarar verdiği çev­reye salınır ya da bu çevrede var olan bu tür canlıların üreme olanakları artırılarak zararlıları azaltma etkinlikleri desteklenir.

Avustralya’da hızla çoğalan Avrupa tavşan­larını denetim altına alabilmek için milcho-matoz yozlaşmaya yol açan bir virüs salgını­nın başlatılması; California’da turunçgillere büyük zarar veren unlu bitlerin Avustralya’dan getirilen iki tür asalak yaban arısıyla; gene bir turunçgil zararlısı olan torbalı koşnilin, bir Avustralya uğur böceği olan Rodolia cardinalis ile etkili biçimde avlan­ması birer biyolojik mücadele örneğidir.

Biyoteknik mücadele nedir?

Biyoteknik mücadele ürünü kavramı; zirai mücadele süreçlerinde kullanılan ve bazı doğal ve yapay maddeler aracılığıyla zararlıların davranışlarını, biyolojik ve fizyolojik yapılarını insan ve çevre sağlığı ile yüksek verimli ve kaliteli üretim lehine etkileyen ürünleri anlatır. Bunlar genel olarak juvenil hormon analogları, uzaklaştırıcılar, beslenme önleyiciler ve feromon, ışık ve renk tuzakları ile cezbediciler gibi materyallerdir.