Hakkımızda

BİOTED, tarımsal üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik ürünler üzerinde çalışan tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışma temin etmek, üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak; bu alanda kurulmuş olan ve kurulacak sektörün ve sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gereken imkân ve şartları sağlamak; biyolojik ve biyoteknik ürünlerin bilinçli olarak kullanımı ve bu iş alanının genelde memleket ekonomisine, insan sağlığına, gıda güvenliğine ve çevrenin korunmasına olan katkısının toplumca daha iyi anlaşılmasını temin etmek amacı ile kurulmuştur.